028

Nume

028

Copii, Mediu, Oceane – La mulți ani!

Pentru:

Clasa 0, Clasa 1, Clasa 2, Clasa 3, Clasa 4

+1h

+1h

Durată:

30min explicații ale cerințelor exercițiilor, 1h în care vor fi realizate

Necesar:

Telefon/ tableta/ calculator/ laptop, acces la internet, videoproiector (opţional. Pentru folosirea aplicaţiilor din acest exerciţiu este necesar să vă înscrieţi pe site-ul Îndreptar Digital. https://indreptardigital.ro/cont-nou/
Icon Exericitiu Audio

TIP MATERIAL:

PROIECT COMUNITAR

OBIECTIVELE EXERCIȚIULUI:

Conştientizarea semnificaţiei zilelor pe care le putem sărbători în luna iunie, prilej de a identifica problemele actuale din domeniul protecţiei copiilor şi cel al protecţiei mediu- lui:
1 iunie – Ziua Copiilor,
3 iunie – Ziua Bicicletei, 5 iunie – Ziua Mediului, 8 iunie – Ziua Oceanului,
12 iunie – Ziua mondială împotriva exploatării prin munca a copiilor,
Identificarea unor posibile soluţii pe care copiii să le pună în practică cu ajutorul adulţi- lor: cadre didactice, părinţi, comunitatea în care trăiesc
Implicarea elevilor în crearea unui mesaj public pentru a susţine o cauză
Însuşirea unor informaţii de bază privind realizarea unor materiale foto şi video

ETAPELE EXERCIȚIULUI:

Discutaţi cu copiii despre semnificaţia zilelor pe care le sărbătorim în luna iunie
Stabiliţi împreună cu copiii care vor fi principalele idei pe care aceştia doresc să le susţi- nă în funcţie de informaţiile pe care şi le-au însuşit
Ghidaţi copiii în a alege o formă de prezentare digitală a mesajului ales, folosind aplica- ţiile descriese în site-ul Îndreptar Digital https://indreptardigital.ro/resurse-digitale/

 

SEMNIFICAŢIA ZILELOR PE CARE LE PUTEM SĂRBĂTORI ÎN LUNA IUNIE:

Iată câteva informaţii care să vă ajute în a “construi” mesajul pe care-l pot transmite copiii:

1 iunie – Ziua Copiilor
Această zi este indiscutabil legată de “Declaraţia Drepturilor Copiilor” proclamată de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 20 noiembrie 1959. Discutaţi cu copiii despre acest document, punând accent pe importanta apărării drepturilor copiilor. Această zi este un prilej de a-i sărbători pe toţi copiii şi mai ales de a atrage atenţia asupra acelora cărora le sunt încălcate drepturile esenţiale la viaţă, joacă, educaţie şi protecţie.
Din păcate încă exista copii care sunt exploataţi prin munca, care trăiesc în zone de război şi sunt implicaţi în conflictele armate, copii care nu au o locuinţă, fiind nevoiţi să trăiască pe stradă, copiii care sunt discriminaţi şi abuzaţi.
Conform rapoartelor Organizaţiei Naţiunilor Unite, în prezent 152 de milioane de copii sunt victimele exploatării prin munca, cei mai mulţi dintre aceştia fiind folosiţi în agricultură (pescuit, lucrări forestiere), creşterea animalelor, în domeniul serviciilor comercia- le, în industrie, inclusiv în minerit. Din păcate aceşti copii aban- donează scoala şi preiau responsabilităţile pe care în mod firesc adulţii ar trebui să le aibe. 12 Iunie a fost declarată Ziua mondială împotriva exploatării prin munca a copiilor.

3 iunie – Ziua Bicicletei
O decizie inspirată a Organizaţiei Naţiunilor Unite de a cele- bra nu numai acest mijloc de transport dar mai ales o ocazie de a conştientiza beneficiile pe care acesta le poate aduce sănătăţii noastre şi mediului înconjurător. Prima bicicletă construită a fost fără pedale şi a fost utilizată prima dată în anul 1817. În prezent a devenit unul dintre cele mai importante mijloace de transport, mai ales datorită faptului că este un vehicul nepoluant.

5 iunie – Ziua Mediului
Este un bun prilej de a-i ghida pe copii în a transmite adulţilor mesajul lor privind protejarea naturii ca mediu de viaţă pentru toate fiinţele.
Această zi a fost celebrată pentru prima dată în 1974, tema de anul acesta fiind “Poluarea aerului” – China va fi în acest an ţara gazdă.

8 iunie – Ziua Oceanului
Este celebrată din anul 1992, fiind un prilej de a atrage atenţia asupra importanţei oceanelor ca parte a mediului în care trăim şi ca resursă indispensabilă a vieţii.

 

CÂTEVA TIPURI DE ACTIVITĂŢI PE CARE LE PUTEŢI DESFĂSURA ÎMPREUNĂ CU COPIII, PENTRU FIECARE DIN ZILELE ALESE

1 iunie – Ziua Copiilor şi 12 iunie – Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor

››   Discutaţi cu copiii despre “Declaraţia Universală privind Drep- turile Copiilor” făcând referire în special la exploatarea copiiilor prin muncă. Puteţi organiza copiii pe grupe, fiecare grupă având o temă de discuţie (un articol din acest document: dreptul la joacă, la educaţie etc). Ghidaţi copiii în a găsi răspunsuri la urmatoarle întrebări:

  • De ce sunt importante drepturile copiilor?
  • Cine trebuie să respecte aceste drepturi?

Copiii îşi pot prezenta mesajul fie folosind desene/ colaje, pentru expunerea cărora puteţi folosi aplicaţia Stop Motion pe care o găsiţi descrisă aici: https://indreptardigital.ro/cum-cresc-plantele/, fie creând un mesaj direct pe un suport digital (tableta/telefon) folosing aplicaţiile Canva şi/sau Word Cloud (fişa 019 https://in- dreptardigital.ro/resurse-digitale/)

››    O altă activitate la care copiii vor participa cu mare entuziasm este folosirea aplicaţiilor Photovoice – copiii vor face o fotografie (care poate reprezenta un desen sau un colaj) pe care îşi vor scrie digital mesajul- (fişa 003 https://indreptardigital.ro/photovoice-ci- vism-prin-fotografie/) şi Quik – folosind telefonul mobil, copiii vor lua interviuri video cu colegii lor şi cu alte persoane din familie sau din comunitate, înregistrând răspunsurile acestora la întrebarea:

“Cum credeţi să se poate opri explatarea prin munca a copiilor?” şi/sau “Care credeţi că este cel mai important drept pe care îl au copiii? De ce?” (fişa 008 https://indreptardigital.ro/resurse-digita- le/)

3 iunie- Ziua Bicicletei
››    Folosind un laptop şi un videoproiector sau doar telefonul mobil prin aplicaţia Mobizen Mirroring (ale cărei instrucţiuni de instalare le puţei găsi aici: fişa 021 https://indreptardigital.ro/oglindirea-te- lefonului-pe-videoproiector/ )- le puteţi arăta copiilor imagini cu modelele primelor biciclete, comprativ cu modelel actuale (moun- tainbike, cursiere, modele cu ataş pentru transportul copiilor etc.).

››    Discutaţi cu copiii despre importanţa folosirii bicicletei ca mijloc de transport nepoluant şi ca resursă pentru o bună stare de sănătate.

Fiind considerat un vechicul, pentru a-l conduce pe drumurile publice trebuie respectate anumite reguli menţionate în Codul Rutier: echiparea bicicletei cu sisteme de iluminare, far şi stop, sisteme de avertizare sonoră şi vizuală (vestă reflactorizantă pe timp de noapte), sisteme fuctionale de direcţie şi frânare.

Copiii care folosesc bicicleta pentru deplasarea pe drumurile publice trebuie să fie însoţiţi de un adult şi să fie protejați de echipament de protecţie.

››    Şi desigur, ca să putem merge pe bicicletă trebuie să cunoaştem semnele de circulaţie. Folosind mijloacele digitale, vă propunem un exerciţiu simplu prin care copiii pot descoperi cum să înveţe semnele de circulaţie: fişa 001 https://indreptardigital.ro/securita- te-in-trafic/

››    Bicicleta este indiscutabil un mijloc prin care putem explora mediul înconjurător, de aceea vă sugerăm să le propuneţi copiilor delimitarea unui traseu pe care aceştia să-l marcheze folosind aplicaţia Google Maps descrisă în fişa 002 https://indreptardigital. ro/resurse-digitale/

IMPORTANT: Copiii care folosesc bicicleta pentru deplasarea pe drumurile publice trebuie să fie însoţiţi de un adult şi să aibă echipament de protecţie. Este indicat să nu utilizaţi telefonul mobil cat timp vă deplasaţi cu bicicleta. Dacă trebuie neapărat să-l folosiţi, opriţi-vă intr-o zonă sigură. De asemenea, este mult mai prudent să nu ascultaţi muzică în timp suneţi pe bicicletă – fiţi atenţi la trafic şi la zgomotele din jurul vostru! Nu uitați să purtați cască!

››    Există nenumărate trasee care se pot crea pentru  folosirea  bicicletei, unul dintre cele mai frumoase, având o distanţă de 3.600 de  km este Turul  Franţei. Acesta se desfăşoară în fiecare an în luna iu-    lie şi este una dintre cele mai solicitante  competiţii  sportive.  Folo- sind înregistrările de pe site-ul www.youtube.com , puteţi viziona împreună cu copiii fragmente din această competiţie.

››    Dar nu toţi copiii au bicicleta. Pentru cei care îşi doresc un asftel de obiect dar situaţia socială nu le permite acest lucru, puteţi organiza cu ajutorul elevilor dvs. un miniproiect umanitar care să implice comunitatea locală (părinţi, alte cadre didactice, eventuali sponsori) şi care să aibe despre scop achiziţionarea unui biciclete. Folosiţi instrumentele digitale pentru a ghida copiii în transmite- rea mesajului.

 

5 iunie, Ziua Mediului şi 8 iunie, Ziua Oceanului

››    Discutaţi cu copiii despre importanţa protejării medilui înconjurător – un mediu nepoluat este esenţial pentru existenţa şi perpetuarea vieţii.

››    Ghidaţi copiii în a identifica problemele acute cu care ne confruntăm în domeniul protecţiei mediului. De exemplu: poluarea aerului datorată emisiilor de carbon şi a gazelor toxice industriale, poluarea solului şi apelor datorată gunoilui menajer şi a deversărilor de substanţe chimice care distrug fauna şi flora marină etc.

››    Stabiliţi împreună cu elevii dvs. o tematică pe care aceştia să o prezinte folosind resursele digitale. De exemplu:

  • Cum putem reduce cantitatea de deşeuri de plastic? Identificaţi obiectele din plastic care sunt folosite frecvent şi decideţi împreu- nă cu copiii dacă aceste obiecte sunt indispensabile şi din ce alte materiale nepoluante pot fi realizate. Puteţi transpune informaţiile într-un afiş digital sau într-un filmuleţ (fişa 008 https://indreptardi- gital.ro/resurse-digitale/)
  • De ce trebuie să protejăm pădurile? folosiţi Google Maps pentru a identifica ariile împădurite din zona localităţii în care locuiţi (fişa 002 https://indreptardigital.ro/resurse-digitale/ ), cu ajutorul motorului de căutare Google (www.google.com) puteţi găsi informaţii referitoare la durata de viaţă a unui copac în funcţie de specia din care face parte; folosind aplicaţia Mozaik3D puteţi “călători” împreună cu copiii până în miezul lucrurilor. Aflaţi împreună cu ei cum circulă curenţii oceanici, care este circuitul carbonului, cum se formează norii, care sunt consecinţele despăduririlor şi multe altele: fişa 027 https://indreptardigital.ro/resurse-digitale/.

››    Ştim că oceanele sunt foarte departe de noi, de aceea vă propunem să aduceţi un ocean în clasă şi să fiţi împreună cu copiii exploratori ai naturii: fişa 011 https://indreptardigital.ro/resurse-di- gitale/.

Dacă alegeţi ca elevii să prezinte proiectele, vă rugăm să fotografiaţi momentul prezentării (câteva fotografii pentru exemplificare). Imaginile realizate de dumneavoastră vor atesta implicarea în program.
Vă rugăm să păstrați materialele rezultate în urma exercițiului – fotografii, video-uri – realizate de dumneavoastră sau de elevi. Dorim să promovăm activitatea învățătorilor în cadrul proiectului Îndreptar Digital. Dacă întâmpinați probleme în realizarea exercițiului, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail: contact@indreptardigital.ro.
Descarcă material (PDF)

Pentru a le deschide instalează Adobe Reader

Formatul lor este A4, pentru a fi ușor de tipărit.